Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης
Επιλέγοντας ένα πακέτο υποστήριξης και συντήρησης ιστοσελίδων, θα έχετε τη στήριξή μας όλες τις ώρες, όλες τις εποχές.
Βασικό πακέτο τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης - Κόστος 100€ / Έτος
Περιλαμβάνει την τηλεφωνική, με email και remote desktop τεχνική υποστήριξη για ανανεώσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής.
Ο διαθέσιμος χρόνος υποστήριξης είναι 5 ώρες με περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες. Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20€.

Επιπλέον Παροχές:
• Ανανέωση Domain Name
• Ανανέωση Web Hosting
• Δημοσίευση ετήσιου ισολογισμού
Πλήρες πακέτο τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης - Κόστος 400€ / Έτος
Περιλαμβάνει την τηλεφωνική, με email και remote desktop τεχνική υποστήριξη για ανανεώσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής.
Ο διαθέσιμος χρόνος υποστήριξης είναι 10 ώρες με περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες. Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20€.

Επιπλέον Παροχές:
• Ανανέωση Domain Name
• Ανανέωση Web Hosting
• Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας (1 φορά ανά έτος)
• Αποστολή στατιστικών ιστοσελίδας (1 φορά ανά έτος)
• Ετήσια προληπτική συντήρηση
• Συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας διακομιστή (server)
• Διαχείριση Λογαριασμών E-mail - Άνοιγμα & Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας
• Επανέκδοση Κωδικών σε περίπτωση Απώλειας
• Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων
• Εκπαίδευση χρηστών
• Τηλεφωνική υποστήριξη
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Δημοσίευση ετήσιου ισολογισμού
Επαγγελματικό πακέτο τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης - Κόστος 550€ / Έτος
Περιλαμβάνει την τηλεφωνική, με email και remote desktop τεχνική υποστήριξη για ανανεώσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής.
Ο διαθέσιμος χρόνος υποστήριξης είναι 20 ώρες με περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες. Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20€.

Επιπλέον Παροχές:
• Ανανέωση Domain Name
• Ανανέωση Web Hosting
• Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας (2 φορές ανά έτος)
• Αποστολή στατιστικών ιστοσελίδας (2 φορές ανά έτος)
• Ετήσια προληπτική συντήρηση
• Συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας διακομιστή (server)
• Διαχείριση Λογαριασμών E-mail - Άνοιγμα & Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας
• Επανέκδοση Κωδικών σε περίπτωση Απώλειας
• Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων
• Εκπαίδευση χρηστών
• Τηλεφωνική υποστήριξη
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Δημοσίευση ετήσιου ισολογισμού
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

Αποδέχομαι Μάθετε περισσότερα